Δεκελείας & Ξενοφώντος 19, Αχαρνές Αττικής

 Επικοινωνία
210 24 60 232 - 694 28 55 459

Στοματική - Λεκτική Δυσπραξία

Με τον όρο στοματική - λεκτική δυσπραξία εννοούμε την κινητική διαταραχή της ομιλίας η οποία επηρεάζει το προγραμματισμό και συντονισμό των διαδοχικών κινήσεων των αρθρωτών της ομιλίας και επομένως την παραγωγή αυτής.

Η δυσπραξία διαφέρει από διάφορες διαταραχές της κινητικότητας όπως είναι για παράδειγμα η εγκεφαλική παράλυση και δεν εξαρτάται από το νοητικό επίπεδο ενός ατόμου. Πρόκειται για μια πάθηση του κεντρικού νευρικού συστήματος και το παιδί έχει αδυναμία να οργανώσει και να εκτελέσει κινήσεις άρθρωσης για να παράγει με σωστή σειρά ήχους, συλλαβές και λέξεις.

Τα αίτια της δυσπραξίας δεν είναι γνωστά, ωστόσο φαίνεται να υπάρχει γενετικό και νευρολογικό υπόβαθρο.


ΣΗΜΑΔΙΑ ΔΥΣΠΡΑΞΙΑΣ

Στα παιδιά υπάρχουν σημάδια τα οποία μας οδηγούν στην ανίχνευση της δυσπραξίας. Κάποια από αυτά είναι:

• Μειωμένο βάβισμα κατά την βρεφική ηλικία (συλλαβές πα, μα, τα και επανάληψη αυτών παπα, μαμα, τατα κλπ)

• Παραγωγή λίγων φωνημάτων (ήχων)

• Καθυστέρηση στην παραγωγή πρώτων λέξεων

• Οι λέξεις να μην εκφέρονται σωστά λόγω παράλειψης ή αντικατάστασης κάποιου ήχου που δυσκολεύουν το παιδί

• Μεμονωμένες λέξεις να παράγονται σωστά, αλλά σε επίπεδο πρότασης οι ίδιες λέξεις να μην εκφέρονται σωστά

• Συνήθως όσο μεγαλώνει το μήκος των λέξεων, φράσεων και προτάσεων παρατηρούνται και περισσότερα λάθη

• Δυσκολία στη μίμηση λέξεων και φράσεων

• Δυσκολία στην διαδοχοκίνηση των αρθρωτών. Αν ζητηθεί δηλαδή από το παιδί να επαναλάβει μια συγκεκριμένη αλληλουχία συλλαβών τουλάχιστον 3 φορές θα δυσκολευτεί

• Δυσκολία στην εκούσια κίνηση των αρθρωτών. Μπορεί δηλαδή το παιδί αυθόρμητα να μπορεί να χαμογελάσει, ενώ αν του ζητηθεί εκούσια να δυσκολευτεί

• Τα λάθη στην παραγωγή των λέξεων δεν είναι σταθερά. Αλλιώς θα προφέρει, δηλαδή, μια φορά μια συγκεκριμένη λέξη και διαφορετικά μια άλλη φορά.

• Αδυναμία κίνησης αρθρωτών (παρειών, χειλιών, γλώσσας κλπ)

• Διαταραγμένη προσωδία

• Δυσκολίες σίτισης


Κάποιες φορές η δυσπραξία μπορεί να συνυπάρχει και με άλλες παθήσεις ή διαταραχές όπως είναι η δυσλεξία, δυσαριθμησία η δυσγραφία, γλωσσικές δυσκολίες (κυρίως εκφραστικού τύπου), ΔΕΠ – Υ, υψηλής λειτουργικότητας αυτισμό ή Ειδική Γλωσσική Διαταραχή.


Ο ρόλος του λογοθεραπευτή είναι να αξιολογήσει το παιδί με μια σειρά από δοκιμασίες, όπως είναι οι μη λεκτικές στοματοπροσωπικές κινήσεις, έλεγχος προσωδίας, φωνής, παραγωγής ομιλίας, αντιληπτικών και γλωσσικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης σε μεγαλύτερα παιδιά ώστε να εφαρμόσει το κατάλληλο θεραπευτικό πρόγραμμα.

Στόχος της θεραπευτικής παρέμβασης είναι η αποτελεσματική και λειτουργική επικοινωνία. Επίσης, περιλαμβάνει την βελτίωση της διαδοχοκίνησης, τον ακριβή έλεγχο των αρθρωτών της ομιλίας και την σωστή παραγωγή λέξεων, φράσεων και προτάσεων στον αυθόρμητο λόγο γενικότερα.

Τα παιδιά με αυτού του είδους τις δυσκολίες χρειάζονται εντατική θεραπεία και συνεχής επανάληψη. Επομένως, κρίνεται απαραίτητη η έγκαιρη παρέμβαση ώστε να μην εδραιωθούν οι δυσκολίες του παιδιού και να γίνει η αποκατάσταση αυτών.


Χριστίνα Ασημακοπούλου

Λογοθεραπεύτρια του Έργο αγάπης

Δεκελείας & Ξενοφώντος 19, Μενίδι

Στόχος του Κέντρου μας

Είναι τα παιδιά και οι έφηβοι να επιτύχουν την μέγιστη αυτονομία στους τομείς λειτουργικής ενασχόλησης (δραστηριότητες καθημερινής ζωής, σχολείο, παιχνίδι) μέσα από την έγκυρη διάγνωση & τις πλέον σύγχρονες μεθόδους παρέμβασης που εφαρμόζουμε. Παράλληλα συμβάλλουμε στην στήριξη της οικογένειας παρέχοντας συμβουλευτική γονέων & workshops.

ergoagapis.gr

Έργο αγάπης... Έργο έμπνευσης & δημιουργίας!
Έργο φροντίδας, κατανόησης, αλληλεγγύης. Έργο ζωής!