Δεκελείας & Ξενοφώντος 19, Αχαρνές Αττικής

 Επικοινωνία
210 24 60 232 - 694 28 55 459

Μαθησιακές δυσκολίες

Ο όρος «Μαθησιακές Δυσκολίες» χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα σύνολο ανομοιογενών διαταραχών που μπορεί να εμφανιστούν σε ένα παιδί και να τον ακολουθούν σε όλη του τη ζωή. Οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να οφείλονται σε νευρολογικό πρόβλημα και μερικές φορές συνδυάζονται με άλλες διαταραχές (π.χ νοητική υστέρηση). Στην Ελλάδα έχει υποστηριχθεί ότι το 3% - 11% του μαθητικού πληθυσμού παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες και συγκεκριμένα δυσκολίες που αφορούν στην ανάγνωση (Mouzaki & Sideridis, 2007).


Οι Δυσκολίες Μάθησης εμφανίζονται σε παιδιά με κανονική νοημοσύνη που αντιμετωπίζουν δυσκολία στον γραπτό και προφορικό λόγο ή και στα μαθηματικά. Η δυσλεξία, η δυσαναγνωσία, η δυσαριθμησία, η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας είναι μερικές από τις δυσκολίες που παρουσιάζουν οι μαθητές. Ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να παρουσιάσει αδυναμία και στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.


Τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες χρήζουν έγκαιρης διάγνωσης και εξειδικευμένης παρέμβασης, η οποία συμπεριλαμβάνει/προϋποθέτει τη συνεργασία του ειδικού (παιδαγωγού) με το σχολικό περιβάλλον και τους γονείς του ατόμου. Για να είναι επιτυχημένη μια παρέμβαση, θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη για το συγκεκριμένο τύπο μαθησιακής δυσκολίας και για τις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε ατόμου. Μια στοχευμένη παρέμβαση περιλαμβάνει τη διδασκαλία συγκεκριμένων δεξιοτήτων και στρατηγικών που θα διευκολύνουν το άτομο στην καθημερινότητα στη εκπαιδευτική διαδικασία, συμβουλευτική προσέγγιση για τους γονείς και τους δασκάλους.

Σε επόμενα άρθρα θα μιλήσουμε για παρεμβατικές μεθόδους και στρατηγικές.


Ειδικής Παιδαγωγός

Σωτηροπούλου Αναστασία

Έργο αγάπης (κέντρο λογοθεραπείας | εργοθεραπείας | ειδικής αγωγής)

Δεκελείας & Ξενοφώντος 19, Αχαρνές | Μενίδι

Στόχος του Κέντρου μας

Είναι τα παιδιά και οι έφηβοι να επιτύχουν την μέγιστη αυτονομία στους τομείς λειτουργικής ενασχόλησης (δραστηριότητες καθημερινής ζωής, σχολείο, παιχνίδι) μέσα από την έγκυρη διάγνωση & τις πλέον σύγχρονες μεθόδους παρέμβασης που εφαρμόζουμε. Παράλληλα συμβάλλουμε στην στήριξη της οικογένειας παρέχοντας συμβουλευτική γονέων & workshops.

ergoagapis.gr

Έργο αγάπης... Έργο έμπνευσης & δημιουργίας!
Έργο φροντίδας, κατανόησης, αλληλεγγύης. Έργο ζωής!