Δεκελείας & Ξενοφώντος 19, Αχαρνές Αττικής

 Επικοινωνία
210 24 60 232 - 694 28 55 459

Δυσαριθμησία

Η δυσαριθμησία συνιστά « μια δομική διαταραχή των μαθηματικών ικανοτήτων που έχει τις ρίζες της σε μια γενετική, ή εκ γενετής διαταραχή εκείνων των τμημάτων του εγκεφάλου που είναι τα άμεσα ανατομικό - φυσιολογικά υποστρώματα της ωρίμανσης των μαθηματικών ικανοτήτων ανάλογα με την ηλικία χωρίς μια ταυτόχρονη διαταραχή της γενικής νοητικής λειτουργίας » ( Αγαλιώτης 2004, σελ.126).

 

Μαθηματικές συμπεριφορές που εντοπίζονται στα παιδιά με έντονες δυσκολίες στα μαθηματικά

 • Δυσκολίες στο σχηματισμό ένα προς ένα αντιστοιχίσεων Δυσκολίες στη σύνδεση των αριθμητικών συμβόλων με τις ποσότητες που αντιπροσωπεύουν Δυσκολίες στην κατανόηση της τακτικής και της απόλυτης διάστασης των αριθμών.
 • Προβλήματα στην κατανόηση των σχέσεων μέρους-όλου
 • Δυσκολία στην ακουστική διάκριση των αριθμών (εσφαλμένη κατανόηση των καταλήξεων των λέξεων με τις οποίες προφέρονται οι αριθμοί–γραφή αριθμών σύμφωνα με την εκφώνησή τους π.χ. 1009 αντί 109)
 • Δυσκολίες στον προσανατολισμό και στην κατανόηση
 • Δυσχέρειες στην κατάκτηση της έννοιας της διατήρησης του αριθμού
 • Ανεπάρκειες στην εκτέλεση των αριθμητικών πράξεων
 • Δυσκολίες στη διάκριση των συμβόλων των πράξεων
 • Προβλήματα στην κατανόηση της σημασίας της συγκεκριμένης θέσης και ακολουθίας των αριθμητικών ψηφίων στο χώρο (θεσιακή αξία)
 • Ανεπάρκειες στις μετρήσεις μεγεθών, ποσοτήτων και όγκων
 • Ανεπάρκειες στην ανάγνωση χαρτών και γραφικών παραστάσεων
 • Ελλείψεις στην εκπόνηση και τήρηση σχεδίων για την επίλυση των αριθμητικών προβλημάτων
 • Δυσκολεύονται στην κατανόηση των κλασμάτων και των δεκαδικών αριθμών
 • Δυσκολίες στην αρχή της αντιμεταθετικότητας (δηλαδή 5+3=3+5)

Αναγνώριση δυσκολιών στα μαθηματικά-πρώιμες ενδείξεις:

 • Δυσκολία στην κατάκτηση προμαθηματικών εννοιών (λιγότερα/περισσότερα)
 • Δυσκολίες στη σειροθέτηση, ομαδοποίηση, ταξινόμηση και αντιστοίχιση αντικειμένων
 • Δυσκολίες στην αναγνώριση μοτίβων και σχημάτων
 • Αδεξιότητα και έλλειψη συντονισμού στη λεπτή κινητικότητα και στον οπτικοκινητικό συντονισμό
 • Δυσκολίες στον προσανατολισμό (χωρικό και χρονικό)
 • Έντονες δυσκολίες στη μνήμη εργασίας (βραχύχρονη)


 

Μαρινέλη Ανδρονίκη

Εργοθεραπεύτρια

Υπεύθυνη του Κέντρου Έργο Αγάπης (Δεκελείας & Ξενοφώντος 19, Μενίδι)

Στόχος του Κέντρου μας

Είναι τα παιδιά και οι έφηβοι να επιτύχουν την μέγιστη αυτονομία στους τομείς λειτουργικής ενασχόλησης (δραστηριότητες καθημερινής ζωής, σχολείο, παιχνίδι) μέσα από την έγκυρη διάγνωση & τις πλέον σύγχρονες μεθόδους παρέμβασης που εφαρμόζουμε. Παράλληλα συμβάλλουμε στην στήριξη της οικογένειας παρέχοντας συμβουλευτική γονέων & workshops.

ergoagapis.gr

Έργο αγάπης... Έργο έμπνευσης & δημιουργίας!
Έργο φροντίδας, κατανόησης, αλληλεγγύης. Έργο ζωής!