Δεκελείας & Ξενοφώντος 19, Αχαρνές Αττικής

 Επικοινωνία
210 24 60 232 - 694 28 55 459

Aρθρα

Φωνολογική ενημερότητα

Φωνολογική ενημερότητα

Φωνολογική ενημερότητα ή φωνολογική επίγνωση είναι η ικανότητα των παιδιών να συνειδητοποιούν, να αναγνωρίζουν και να χειρίζονται τα δομικά στοιχεία της γλώσσας. Να αντιλαμβάνονται δηλαδή ότι οι προτάσεις αποτελούνται από λέξεις, οι λέξεις από συλλαβές και οι συλλαβές από φωνήματα. Η φωνολογική ενημερότητα επιτρέπει στα παιδιά να μπορούν να αναγνωρίσουν τα κομμάτια μιας λέξης, όπως τις συλλαβές, τα φωνήματα και να εντοπίσουν ρίμες. Είναι μια δεξιότητα που αποκτούν πολύ πριν αρχίσουν να διαβάζουν και να γράφουν και αποτελεί σημαντική δεξιότητα για την εκμάθηση της γραφής και της ανάγνωσης.

Περισσότερα
Παιχνίδια διαδικτύου

Παιχνίδια διαδικτύου

Τα διαδικτυακά παιχνίδια φαίνεται να είναι αρκετά δημοφιλή μεταξύ των παιδιών, των εφήβων, ακόμη και των ενηλίκων. Οι δυνατότητες που προσφέρουν, όπως η ευκαιρία δημιουργίας ηρώων και καθοδήγησης αυτών σε περιπέτειες και σε καταστάσεις που η πραγματική ζωή είναι αδύνατον να προσφέρει, καθιστούν τα παιχνίδια αυτά ιδιαιτέρως διασκεδαστικά!

Περισσότερα
Καθυστέρηση λόγου στο παιδί - Ψυχολογικές επιπτώσεις

Καθυστέρηση λόγου στο παιδί - Ψυχολογικές επιπτώσεις

Η καθυστέρηση της ομιλίας στο παιδί προκαλεί ανησυχία τόσο στο οικογενειακό περιβάλλον του όσο και στους ειδικούς, οι οποίοι εφιστούν την προσοχή στην έγκαιρη διάγνωση. Η ανησυχία αυτή υπάρχει, διότι πολλά αναπτυξιακά προβλήματα συνοδεύουν την καθυστέρηση του λόγου, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν μετέπειτα την κοινωνική, μαθησιακή και συναισθηματική ζωή του παιδιού.

Περισσότερα
Τραυλισμός

Τραυλισμός

Ο τραυλισμός αποτελεί μια δυσκολία στη ροή της ομιλίας, ενώ παρ’ όλες τις έρευνες οι οποίες έχουν λάβει χώρα, η αιτιολογία του παραμένει ένα μυστήριο. Αυτό που σίγουρα γνωρίζουμε, είναι πως ο τραυλισμός είναι πολυπαραγοντικός (πολλοί είναι οι παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν στην εκδήλωσή του).

Περισσότερα
Μαθησιακή αποκατάσταση

Μαθησιακή αποκατάσταση

Οι μαθησιακές δυσκολίες απασχολούν ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Την τελευταία εικοσαετία, το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών εστιάζεται συχνά στις δυσκολίες μάθησης που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Περισσότερα

Στόχος του Κέντρου μας

Είναι τα παιδιά και οι έφηβοι να επιτύχουν την μέγιστη αυτονομία στους τομείς λειτουργικής ενασχόλησης (δραστηριότητες καθημερινής ζωής, σχολείο, παιχνίδι) μέσα από την έγκυρη διάγνωση & τις πλέον σύγχρονες μεθόδους παρέμβασης που εφαρμόζουμε. Παράλληλα συμβάλλουμε στην στήριξη της οικογένειας παρέχοντας συμβουλευτική γονέων & workshops.

ergoagapis.gr

Έργο αγάπης... Έργο έμπνευσης & δημιουργίας!
Έργο φροντίδας, κατανόησης, αλληλεγγύης. Έργο ζωής!